logo

می‌کنند. ویزای توریستی و ویزای دانشجویی مهم ترین ویزاهای درخواستی متقاضیان ایرانی است. از آنجایی که فعالیت سفارت های آمریکا و کانادا در ایران متوقف شده است، شهروندان ایرانی برای دریافت ویزای خود مجبور هستند تا به سفارت‌های این کشورها در همسایگی ایران مانند ترکیه، امارات و ارمنستان مراجعه نمایند. حتی پس از بازگشایی مجدد سفارت انگلیس در تهران همچنان بعضی از متقاضیان ایرانی تمایل دارند درخواست اخذ ویزایشان را از کشورهای دیگر انجام دهند. همه ی این موارد دست به دست هم دادند تا مفهومی به نام پیکاپ ویزا یا پیکاپ پاسپورت به وجود بیاد. در صورت مثبت بودن درخواست ویزا، این خبر از طریق ایمیل به اطلاع وی می‌رسد تا در آخرین مرحله از روند درخواست ویزا، تحویل پاسپورت به سفارت برای الصاق ویزا انجام شود. حضور فرد متقاضی در این مرحله الزامی نیست، بنابراین متقاضی می‌تواند برای صرفه جویی در زمان و هزینه، شخص یا شرکتی را به عنوان نماینده خود در نظر بگیرد تا پاسپورت و مدارک متقاضی را دریافت و به نمایندگی از وی به سفارت تحویل دهد. در پایان پاسپورت که ویزا به آن الصاق شده به متقاضی تحویل داده می‌شود. به کل این فرآیند به اختصار پیکاپ ویزا (یا پیکاپ پاسپورت) می‌گویند